För hästar

Naturens livskraft och prestationsförmåga för din häst.

Naturängarna har nästan helt försvunnit från hästens matsedel, hästarna har flyttat från landet in till städerna och som en följd av detta har hästens foderstat blivit mera ensidig. Samtidigt som våra krav på hästarna växer och vi förväntar oss bättre prestationsförmåga av dem, ökar våra hästars levnadsstandardsbesvär och beteendestörningarna blir allmännare. Hästarnas arbetsförmåga har minskat, antalet sjukdagar har ökat och den aktiva brukstiden har blivit kortare. Också hästarnas psykiska välbefinnande har radikalt försämrats och som en följd av detta har en del hästar t.o.m. blivit svåra att hantera.

Örtblandningar

Örtblandningar
Örter ger en naturlig hjälp för många besvär.

För vanliga problem, vi har färdiga..